Å våge å skinne

Fear.JPG

Hva er det egentlig vi frykter mest? Det er et stort spørsmål. Jeg spør fordi jeg, både som menneske og i min jobb som coach møter mennesker med ulike frykter. Jeg tror de fleste av oss har frykter innabords - som hindrer oss i å leve det livet vi egentlig dypest inne ønsker oss. Det kan være frykt for høyder, frykt for edderkopper, frykt for hva andre måtte mene om en selv, eller frykt for økonomiske utfordringer. Det er frykt for å sette seg mål - frykt for ikke nå målet, frykt for å ha ambisjoner. Frykt for at livet er over etter fylte førti. Frykt for å syns! Og ikke minst frykt for kjærligheten! Og ganske mange er redd for hva som kan komme ut når de begynner å åpne sitt hjerte og sin sjel for å finne svarene på det som hindrer og plager dem i livet. De frykter at det er et mørke der inne som de ikke kjenner.

Janteloven og frykten for hva andre sier om oss holder oss tilbake og gjør at vi ikke våger å drømme våre drømmer og sette våre mål. Anne Lise Preuss synger - “Jeg var så redd for å mislykkes før.” Frykten for å mislykkes gjør at vi skrur ned lysstyrken, holder tilbake og ikke våger å leve fullt og helt! Når vi selv frigjør oss fra frykten og våger skinne så bidrar det til å frigjøre våre nære og kjære slik at de også kan skinne!

I sin tiltredelsestale siterte Nelson Mandela fra denne nydelig bønnen skrevet av Marianne Williamson.

Vår dypeste frykt er ikke vår utilstrekkelighet.
Vår dypeste frykt er at vi er kraftfulle uten grenser.
Det er vårt indre lys,
ikke mørket som skremmer oss mest.

Vi spør oss selv,
”hvem er jeg som våger å tro at jeg er genial, praktfull og fantastisk?”
Jeg spør: Hvem er du som ikke tør være alt dette?
Du er et barn av Gud.
Å gjøre seg selv liten gjør ikke verden bedre.
Det er ingen klokskap i å gjøre seg selv liten,
for at de andre ikke skal føle seg usikre i ditt nærvær.

Vi er født for å bekrefte den Guds storhet som er i oss.
Den er ikke bare i noen av oss,
den finnes i oss alle.
Når vi lar vårt indre lys skinne,
tillater vi ubevisst andre mennesker å gjøre det samme.
Når vi frigjør oss fra vår egen frykt,
vil vårt nærvær automatisk frigjøre andre.

~ Marianne Williamson ~