KAUSVOL AKTIV - LAVTERSKEL STYRKETRENING I GRUPPE

Har du lyst til å trene og ha det gøy sammen med andre? Er det vanskelig å avsette tid til styrketrening på egen hånd? Kausvol aktiv er et tilbud om lavterskel styrketrening.

Vi trener hver torsdag klokka 19 - 20. Om sommeren trener vi ute, og når det begynner å bli mørkt ute så trener vi inne i gymsalen på Kausvol gard. Vi trener styrke med egen kropp som vekt, og innsatsen er opp til oss selv.

TRENING PÅ EGET ANSVAR

Vi har ikke med oss noen utdannede trenere, så vi må selv ta hensyn til egen kropp slik at vi ikke skader oss. Det er alltid viktig å lytte til kroppen når vi trener!

Det aller viktigste er å trene og å ha det gøy sammen:)!

Utetrening.jpg