KURSTILBUD - HVA HAR DU BEHOV FOR?

IMG_0663.JPG

KOMMUNIKASJON OG GODE SAMTALER

Hvordan gjør vi det for å skape et godt miljø for gode samtaler? Hva kan vi selv gjøre for å forberede oss på best mulig måte slik at begge parter går ut av samtalen med en følelse av å være ivaretatt og at begges synspunkter er hørt?

Jeg tilbyr kurs for personalgrupper, organisasjoner og andre om temaet kommunikasjon og samtaleteknikk. Fokus og mål legges i samarbeid med oppdragsgiver, og vi vil ved hjelp at kunnskapsformidling, øvelser og refleksjoner heve kompetansen til alle deltakerne.

IMG_0611.JPG

TEAMBYGGING

God kultur i organisasjonen er ferskvare og må alltid jobbes med. Jeg har lang erfaring i å lede medarbeidere på rett vei. Jeg vet at vi har lett for å bli tatt av hverdagen og ikke ha nok fokus på å jobbe med det gode samspillet.

Hvordan ville det være å sette av et personalmøte eller planleggingsdag til å jobbe med teamet?

Jeg tilbyr kurs for personalgrupper der målet er å bli bedre på å jobbe sammen. Målet for kurset og agendaen legges i samarbeid med oppdragsgiver, og vi vil med hjelp av øvelser, gruppediskusjoner og lek skape gode relasjoner til hverandre.