Kausvol gardsbarnehage eies av Ragnhild Finden og Live Brovold Sveum. Barnehagen ligger på garden Kausvol ca. to kilometer nord for Stange sentrum. Barnehagen ble startet i 2001, og er godkjent av Stange kommune for inntil 76 heltidsplasser for barn i alderen null til seks år. Ca 25 ansatte jobber i Kausvol gardsbarnehage. Vi er i ferd med å bygge om låven på garden til nye lokaler for alle barna. Det er et stort prosjekt, som skal være ferdig ved årsskiftet. Hagen og Godager er vår hovedentreprenør.

Garden er som en egen liten verden for oss her i barnehagen. Kulturlandskapet, skogen og naturen rundt garden er arenaen vi bruker mye i vårt pedagogiske arbeid. Vi legger til rette for at barna skal få gode opplevelser på sine turer rundt om i naturen i de forskjellige årstidene, i allslags vær og lære seg om samspill i naturen og om samspill mellom naturen og omgivelsene. Slik lærer vi å respektere og verne om livet, naturen og hverandre.

Vi følger skiftningene i årstidene, gir barna innsikt i de prosessene som foregår i naturen, på jordet og i fjøset. Fra jord, til mat, til jord ved å la de ta del i såing, spiring, vanning, luking, innhøsting, foredling, kompostering av avfallet fra det vi har dyrket.

Alle skal føle seg velkommen, ivaretatt og få mulighet til å utvikle og utfolde seg.

Vi arver ikke jorden av våre forfedre, vi låner den av våre barn.

Indiansk ordspråk

Våre satsingsområder

Gårdsliv og fjøset er barnehagens faste satsingsområder som gjennomsyrer hverdagen hele året og setter preg på mange aktiviteter og pedagogiske opplegg.

Vi jobber etter rammeplanen og de syv fagområdene som er nevnt spesielt i planen.

  1. Kommunikasjon, språk og tekst

  2. Kropp, bevegelse og helse

  3. Kunst, kultur og kreativitet

  4. Natur, miljø og teknikk

  5. Antall, rom og form

  6. Etikk, filosofi og religion

  7. Nærmiljø og samfunn

2018-11-04 (1).png

Opptak

Ønsker du plass i Kausvol gardsbarnehage?

Søknadsfrist er 1. mars. Vi har felles opptak med kommunen. Digitalt skjema på Stange kommunes nettsider.

www.stange.kommune.no

Pris:
Vi følger makspris for barnehager vedtatt i Stortinget. Matpenger kommer i tillegg.

Spirer inspirerer!


FOTOGALLERI