Å være styrer, daglig leder eller aktiv eier i en enkeltstående privat barnehage er en svært artig og givende jobb, for oss som brenner for å jobbe med mennesker – for å nå de målene vi setter oss, og for å utvikle en best mulig barnehage for barna og arbeidsplass for de ansatte. Men det kan til tider være en ensom og utfordrende jobb også!

Av egen erfaring vet jeg at vi støter på daglige utfordringer med personal, sykefravær, organisering, rammebetingelser og økonomi. Jeg vet hvordan det er – jeg startet Kausvol gardsbarnehage i 2001 som jeg fortsatt er daglig leder og eier for. Det er ofte ensomt å være leder i barnehage - og hvor skal du henvende deg for å få hjelp?

Hender det at du kunne tenkt deg noe mer kompetanse innenfor tema som teamarbeid, kommunikasjon og samspill i personalgruppa? Har dere behov for å jobbe med verdier og visjon, eller har dere endringer på gang som kan være krevende å håndtere? Kunne du tenke deg en mentor, en å sparre med eller trenger du flere verktøy i verktøykassa di for å lede barnehagen inn i framtida? Eller hadde det vært fint å kunne henvise ansatte til en coach som kan hjelpe til med å løse hindringer og utfordringer i hverdagen? Skal du ansette nye folk og kan tenke deg hjelp i ansettelsesprosessen fra noen som kjenner både barnehagesektoren og mennesker?

Jeg kan hjelpe deg med dette. Jeg har lang erfaring fra alle sider ved det å drive en barnehage, og kjenner til de utfordringer som private barnehageeiere og styrere møter.  Siden 2014 har jeg også videreutdannet meg til coach hos den anerkjente skolen MetaResource i Lillestrøm. Jeg er ferdig utdannet NLP-coach, og skal sertifiseres av Den norske Coachforening i mai. Jeg har også vært mentor for flere eiere av private barnehager, både i oppstarts- og gründerfase og i den daglige driften.

Jeg tilbyr både en-til-en-coaching, mentor-rolle, foredrag og temakvelder, kurs og gruppesamlinger av ulik størrelse. For meg står du som kunde i fokus – det er ditt behov som skal dekkes.

Kjennes dette interessant ut for deg? Ta en prat med meg så ser vi hva vi kan få til sammen. Hvordan vi løser det og hva du har behov for finner vi ut av når du tar kontakt med meg for en uforpliktende samtale. Gleder meg til å høre fra deg!